Antalya Hipnoz & Hipnoterapi
Antalya Psikiyatri, Psikoterapi ve Danışma Merkezi
Psikiyatrist - Psikoterapist
Uzm.Dr. Emine Filiz ULUHAN
0242 311 44 33
 

»Hipnoz ve Hipnotik Kontrol


Gevşeme ve hayal gücüyle ortaya çıkarılan, bilincin dar bir alanında yoğun konsantrasyon ve uyanıklık sağlayan hipnozda 3 ana bileşen vardır.

1)Absorbsiyon

2)Dissosiyasyon

3)Telkine açıklık

Absorbsiyon algısal, düşünsel, gerçek ya da hayali herhangi bir deneyime tam olarak odaklanabilme eğilimi ve becerisidir. Bu kişiler hipnoz olmaya yatkındırlar. Toplumda %15 kadar insan hipnoza çok yatkın olup, uygun ortamlarda bunlara fark ettirmeden hipnoz yapmak mümkündür.

Dissosiyasyon da ise zihnin işlevlerindeki bütünsellik kaybolmuştur. Bellek, kimlik ve çevreyi algılama dağılmıştır. Hipnoz sırasında motor fonksiyonlarda istemsiz hareketler ya da bir beden parçasının duyumları diğer parçaya göre farklı algılaması dissosiyasyona bağlıdır. Psikiyatride dissosiyasyona bağlı bazı dissosiyatif bozukluklar tanımlanmaktadır. (Depersonalizasyon bozukluğu, dissosiyatif kimlik bozukluğu, dissosiyatif amnezi gibi.)

Telkine açıklık ise hipnoz sırasındaki hipnotik talimatları içselleştirme, bunlara olumlu yanıt verme durumudur. Bu esnada bir irade olmamasına rağmen bilinçdışı engeller kalktığından birey verilen mesajları olumlu biçimde işleyecektir. Bu özelliği birçok psikolojik sorunu çözmede tedavi edici olarak kullanıyoruz. Hipnotik telkinlerle yapılan psikolojik tedavi hipnoterapi adını alır.

Bu sayede ağrı kontrolünden stresle mücadeleye, kilo kontrolünü sağlamadan sigarayı bırakmaya, motivasyon artışından özgüven kazanımına, cinsel işlev bozukluklarından fobi tedavilerine kadar pek çok psikiyatrik sorunu hipnoz ve hipnoterapi yöntemi ile çözmek mümkündür.

Hipnoz indüksiyonunda farklı yöntemler bulunmakla birlikte “göz fiksasyon ” en sık kullanılanlardandır. Klasik olarak sallanan bir sarkaç ya da duvarda odaklanılan herhangi bir nokta, göz hizasında duran sabit bir obje ya da bir mum alevi hipnotik transı sağlayabilir. Nefes teknikleri ile gevşeme sağlanır ve hipnoz ilerler.

Hipnoz indüksiyonu sırasında alınan elektriki ve görüntüleme sistemlerine dayalı beyin incelemeleri, oksipital, parietal, presantral, prefrontal, singulat korteks gibi birçok beyin bölgesinin etkilendiğini, hem duyusal hem motor alanların uyarıldığını göstermiştir. Bu bölgelerin uyarılması neticesinde de görsel, duyusal, kokusal ve motor hayaller oluşmaktadır. Hipnoza yatkın kişilerde bunlar çok daha kolay gerçekleşir. İşitsel algılar ise çok nadirdir.

 Hipnoz sırasında, beynin medial parietal korteks gibi bazı bölgelerinde ise aktivite azalması saptanır. Bu durum bitkisel koma durumlarında, genel  anestezi altında ve REM uykusunda da mevcuttur. Bilincin açıklığı ile ilgili bu bölge, büyük olasılıkla hipnoz sırasında bilinçdışına inmeyi kolaylaştırmaktadır.

Tercihe göre hoş anıların hatırlanması istenerek ya da sadece gevşeme ile telkin verilir ve kişi hipnotik duruma sokulur. Birey bu telkinleri kabul ederek beyninde işlediği sürece hipnoz işlev görecektir.

Hipnoz bilincin içeriğinde önemli değişiklikler yapmaktadır. Hipnoz altındaki kişi olmayan şeyleri görebileceği gibi, olan şeyleri de görmeyebilir. Bu dissosiyasyon ile ilgilidir. Oldukça kompleks bir yapı olan hipnozda, birey önündeki sehpayı görmese bile, ona çarpmadan yürüyebilir.

Dissosiyasyon sırasında zihin yapısındaki görünmeyen bazı parçalar açığa çıkar ve kişinin farkındalığı artar. Bu aslında farkındalık aralığının daralmasındandır. Hipnotik telkinlerle bu farkındalık devre dışı bırakılabilir.

Kan basıncının dengelenmesi, görme keskinliğinin arttırılması, cinsel yetersizlik, ses kısıklığı, astım, alerjik deri reaksiyonları, mide-barsak sorunları, bağışıklık sistemi, yara iyileşmesinin hızlandırılması, kusma, idrar problemleri gibi bir çok tıbbi durum ve hastalıkta hipnotik telkinlerin rolü, hipnoz ve hipnoterapi üzerine yoğun araştırmalar devam etmektedir.

Hipnoz, yüzlerce yıldır bilinmesine ve kullanılmasına rağmen her gün farklı bir yönü ortaya çıkmaktadır.

Tıbbi hipnoz ve hipnoterapi uygulamalarında Antalya psikiyatri ve Antalya psikoterapi olarak yanınızdayız.

Hipnoz Antalya, Hipnoterapist Filiz Uluhan.