Antalya Hipnoz & Hipnoterapi
Antalya Psikiyatri, Psikoterapi ve Danışma Merkezi
Psikiyatrist - Psikoterapist
Uzm.Dr. Emine Filiz ULUHAN
0242 311 44 33
 

»CİNSEL TERAPİDE HİPNOTERAPİ


Hipnoterapide temel prensip, insanın potansiyel olarak bildiklerini düşündükleri ve fark ettiklerinden daha fazla içsel kaynağa sahip olduklarını ortaya çıkarmaktır.

Bilinçdışındaki büyük potansiyel, bir direnç altında baskılanmaktadır ve bilinçaltından bilinç öncesine taşınamayan bir şey bilinçli hale gelemez. Hipnoz ve hipnoterapi danışanı direnç zemininden kurtarmayı sağlar. Hipnoz, düşüncenin eleştirel yönünü bypass ederek işlev görmektedir.

Cinsel terapilerde, genel olarak kendi başına tanımlanan cinsel fonksiyon bozukluklarının, aslında çift terapiyi gerektiren karmaşık disfonksiyonel ilişkiler olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu da tedavi esnasında cinsel sorun nedeniyle başvuran danışanın partnerinin de hipnotik telkinlere mümkün olduğunca katılması gerektiğini göstermektedir. Sistemik yaklaşım, çiftin cinsel sorunla ilgili olarak karşılıklı sorumluluk üstlendiği ve düzeltmek için işbirliği yaptığı bir süreçtir.

Hipnoz, cinsel problemin başlangıcını tespit etmeye yönelik bir çeşit keşfedici terapi görevi görmektedir. Bu amaçla önce sorun açıkça tanımlanır, sonra problemin bilinçli düzeyde bilinmeyen bir anlamı olup olmadığı sorgulanır, varsa o anlam bulunur ve o anlamdan kurtulmaya yönelik teknikler kullanılır.

Hipnoz esnasında danışanın bedenini tariflemesi hipnoterapist için tedavide önemli yer tutar. Danışanın tanımlamaya nereden başladığı, hangi noktaları atladığı, hangi bölgeleri abarttığı, tanımlamayı nerede bitirdiği terapiste yol göstericidir.

Hipnozun sonraki aşamasında birey, bilinçdışı yetilerine yani gizli potansiyeline güvenmesi yönünde cesaretlendirilir. Bu şekilde cinsel problemin gerçek doğasının bilinçdışından bilince gelmesi sağlanır. Bu amaçla hipnozda danışandan, cinsel sorunla ya da onunla ilişkili indüklenmiş bir rüya görmesi istenir. Daha sonra partnerinde rüyaya katılması ve paylaşması gerçekleştirilir. Danışanın indüklenmiş rüyadaki cinsel problemi ile ilişkili olan, algı ve duyguları kadar çevresinde olan bitenin ayrıntıları da önemlidir.

Bir sonraki aşamada ise danışanın zihninde seksüel problemli ve cinsel sorununun çözüldüğü döneme ait iki perspektif canlandırılır. Gelecek zamandaki olumlu duygu ve algılar danışanın zihninde yaşatılır. Bu pozitif değişim sürecini yaşantılamaya dönüktür ve problemi yeniden tanımlayarak çözümü ile ilgili bilgiler verir. Bir başka hipnoz tekniğinde ise danışanın cinsel problemini düşünmesi ve eş zamanlı olarak bedeninin herhangi bir yerinde ortaya çıkan herhangi bir fiziksel duyuyu fark etmesi istenir.

Hipnozda genel düşünce, cinsel problemi olan bireyin dikkat ve zihinsel enerjisini cinselliğe odaklamak yerine kendi gerçek kaynaklarına ve pozitif yönlerine kaydırmaktır. Bu bir çeşit bireyin kendi kendini baltaladığı negatif otohipnozu ortadan kaldırmaktır. Negatif algıların törpülenip, pozitif algıların öne çıkarılması entelektüel bir değerlendirmeyle değil, bireyin içsel zihninde onları deneyimleyip, tat ve keyif almasıyla olmaktadır.

Bu sayede bireyin içsel kaynaklarına ve enerjisine ulaşması sağlanarak, içsel gerçeklikler ile seksüel bulgular arasında yeni bir bilinçdışı bağlantı kurması hedeflenir. Bunu gerçekleştiren hasta şimdiye kadar atıl durumda bekleyen gizli güçlerini kullanarak takıntılı entelektüel duygularını bypass eder ve onları cinsel sorununa yöneltebilir. Bu yaklaşım cinsel soruna odaklı planlarsa bile bireyin bütün kişiliğine yarar sağlar.

Terapinin her aşamasında bir dirençle karşılaşılabilir. Bireyin şikâyet ettiği bulgu ya da durumu sürdürmeye yönelik herhangi bir eylem ya da eylemsizliği direnç olarak tarif edilmektedir. Mutluluk, doygunluk, tatmin ve kişisel gelişimi engelleyen, kendi kendine empoze edilen sınırlılıklar, ne şekilde oluşuyor ve devam ediyorsa etsin direnç söz konusudur.

Hipnoterapist dirençle karşılaştığında, yeni olasılıkları telkin etmek ya da gelişimi engelleyen bilinçdışı nedenleri bulma durumundadır. Birçok vakada ilk telkini reddeden danışan, ikinci veya üçüncü telkinleri kolaylıkla kabul etmekte ve değişimi başarmaktadır.

Bu sayede birçok cinsel sorun hipnoterapi ile tedavi edilebilmektedir. Biz de, Antalya’da cinsel sorunların tedavisinde hipnoz ve hipnoterapiyi sıklıkla tercih ediyoruz.